Saturday, August 20, 2011

SRI NRUSIMHA STOTRAAS

SRI NRUSIHA STOTRAAS
_______________________
Mantraraajapada Stotram
Shiva


Mattapalli Mangalaashtakam
Mukkur Lakshmiinrisimhachar


Lakshmiinrusimha Mangalaashaasanam
Sriivanshatakopa Sriisriinivaasa Yatiindra Mahaadeshikan
(Ahobila Matam)


Lakshmiinrusimhaadi Suprabhaatam
Sriivanshatakopa Sriisriinivaasanigamaanta Yatiindra Mahaadeshikan
(Ahobila Matam)


Lakshmyashtottarashata Naamaavali
Ashtottarashata
Naamaavali


Lakshmiinrusimha Ashtottarashatanama Stotram
Ashtottarashatanaama stotram
Lakshmii Sahasra Naamaavali
Sahasra
Naamaavali


Lakshmiinrisimhan Adaikkalappattu
Attipattu Sriimad Azagiya Shingar
(Ahobila Matam)
Lakshmiinrisimha Karaavalamba Stotram
Shankaraacharya
Lakshmiinrisimha Karaavalamba Stotram
Sriivanshatakopa Sriivedaantadeshika Yatiindra Mahaadeshikan
(Ahobila Matam)


Lakshmiinrisimha Mantraraajapada Stotram
Shiva


Lakshmiinrusimha Prapatti
Sriivanshatakopa Sriivedaantadeshika Yatiindra Mahaadeshikan
(Ahobila Matam)Lakshmiinrusimha Prapatti
Sriivanshatakopa Sriiparaankusha Yatiindra Mahaadeshikan
(Ahobila Matam)


Lakshmiinrisimha Sahasra Naamaavali
Sahasra
NaamaavaliLakshmiinrisimha Sahasranaama Stotram
SahasranaamamLakshmii Ashtottarashatanama Stotram
Shiva (Ashtottarashatanaama stotram)
Narasimha Stotram
Prahlada
Narasimha Stuti
Shani Bhagavaan

Navanaarasimha Mangalaashaasanam
Sriivanshatakopa Sriisriinivaasa Yatiindra Mahaadeshikan
(Ahobila Matam)


Nrisimhaashtakam
Azagiya Manavaala Jiiyar


Nrisimhaashtakam
Vijayiindra Tiirtha


Nrisimhaashtottarashata Naamaavali
Ashtottarashata
NaamaavaliNrisimha Dvaatrimshat Biijamaalaa Stotram
Bharadvaaja Muni
Nrisimha Mangala Navaratna Maalikaa
Narasimha Gadya Stuti (Narasimha Gadyam)
Devas
Narasimha Kavacham
Brahma
Narasimha Kavacham
Prahlada
Nrisimha Mangalam (Ghatikaachala)

Nrisimha Panchaamruta Stotram
Lord Raama


Nrisimha Stuti
(Prahlaada Stuti)
Prahlada
Runavimochana Nrisimhastotram
Veda Vyaasa


Simhaachala Mangalam
Mukkur Lakshmiinrisimhachar


Yogalakshmiinarasimha Suprabhaatam
Doddaiyaacharya

No comments: